Anmälan

ANMÄLAN

ANMÄLAN

För att delta i den kompletterande undervisningen i svenska vid Svenska skolan i Kuala Lumpur krävs följande:

- att minst en förälder är svensk eller finsk medborgare

- att svenska är ett levande språk i hemmet, dvs. att eleven dagligen pratar svenska hemma

- att eleven för sin ålder har grundläggande kunskaper i svenska språket

- för att börja i förskoleklass behöver eleven fylla sex år samma år som eleven ska börja skolan (med start på höstterminen)

- ett aktivt föräldraengagemang i Svenska skolan


Svenska skolan i Kuala Lumpur erbjuder kompletterande undervisning i svenska för barn i klass F - 6.


Skolavgiften är RM 400 per läsår vilket betalas vid skolstart.


ANMÄLAN ER GENOM ATT SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS